خانواده رودز بازنده خواهند شد :


تا ساعاتی دیگر کودی رودز و گلداست دو برادر در مقابل رومن رینز و ست رولینز قرار خواهد گرفت که اگر در این
مبارزه کودی و گلداست بتوانند پیروز شوند می توانند در مسابقات دوباره حاضر شوند ولی اگر بازنده
شوند دیگر به هیچ وجه حق حضور را نخواهند داشت. در عین تعجب اعلام شده که گروه د شیلد برنده خواهند
و این موجب خداحافظی کامل خانواده رودز می شود ! البته تمامی این موارد در قالب استوری هست
و امکان بازگشت آنها بدون شک وجود دارد.


مسابقات احتمالی رسلمنیا 30 :

باز هم خبر ها در مورد رسلمنیا 2014 اوج گرفت و اینبار هم سایت ها معتبر خبر از مسابقات احتمالی برای این اونت
مهم دادند که پیش بینی شده دنیل برایان و رندی اورتن باز هم با یکدیگر مسابقه می دهند و همچنین سی ام پانک
هم می تواند در این جمع حضور پیدا کند و یا حتی با خود برایان و اورتن مسابقه تک به تک داشته باشد.


فیس ترن شدن دو استار دیگر :

اعلام شده که قرار است به زودی و در آینده نه چندان دور ، درو مک اینایتر و آنتونیو سزارو که هر دو در گروه هایی کار می کنند
قرار است به زودی فیس شوند. قبلا هم در مورد فیس شدن استار دیگر هم مثل بیگ ای لنگستن صحبت شده بود.


حضور لسنر و سینا در رویال رامبل :


بالاخره پس از کلی بحث در مورد بازگشت دو استار بدون شک خوب دبلیو دبلیو ای ، براک لسنر و جان سینا مشخص شد که
این دو تقریبا هم زمان در پی پر ویو رویال رامبل حضور پیدا می کنند. همچنین در مورد جان سینا گفته او از آن به بعد به
صورت فول تایم حضور دارد و در مورد براک لسنر هم این موضوع تایید شده ولی فقط تا رسلمنیا 2014.


مشخص شدن دو هال آف فیمر :

هر ساله چندین استار قدیمی و با سابقه کمپانی دبلیو دبلیو ای به مقام و افتاخار هال آف فیمری دست پیدا می کنند. که امسال
به گفته سایت ها گروه دي جنریشن ایکس و الیمیت وایوور به این مهم دست پیدا می کنند که البته هنوز چیزی مشخص نشده
ولی با توجه به حضور این این افراد در بازی کشتی کج به نظر می رسد این موضوع درست باشد.